PSYKOLOGISK KLINIK

ved Cand. Psych. Autoriseret Margrethe Thormann Rhiger

Specialist i klinisk psykologi

Psykologisk Klinik tilbyder neuropsykologiske undersøgelser af voksne med kognitive eller talemæssige vanskeligheder som følge af en erhvervet hjerneskade eller neurologisk lidelse.

Undersøgelsen foretages med henblik på vurdering af det kognitive funktionsniveau. Undersøgelsen udreder stærke og svage sider for at kunne vurdere hvilken hjælp, støtte eller indsats, der er behov for og hvilke særlige hensyn, der kan være brug for at tage.

Indsatsen kan være rådgivning, støtte eller terapi, eventuelt kombineret med særlig tilrettelagte tiltag i hjemmet eller på arbejdspladsen.

En neuropsykologisk undersøgelse kan også være relevant i forbindelse med vurdering af arbejdsevne / erhvervsmuligheder, boligbehov samt i relation til erstatningssager.

Sådan foregår undersøgelsen

En neuropsykologisk undersøgelse består af en samtaledel og en testdel. De neuropsykologiske prøver belyser en persons mere grundlæggende hjernemæsssige funktioner indenfor opmærksomhed, koncentration, sproglige funktioner, sansemotoriske funktioner, synsopfattelse og bearbejdning af rumlige forhold samt hukommelses- og indlæringsfunktioner.

Undersøgelsen foregår i Psykologisk Klinik, og varer omkring 3 timer.

Rapporten

I forbindelse med undersøgelsen udfærdiges en skriftlig rapport om resultaterne af undersøgelsen. Rapporten indeholder vurdering samt anvisninger med forslag til indsats.