PSYKOLOGISK KLINIK

ved Cand. Psych. Autoriseret Margrethe Thormann Rhiger

Specialist i klinisk psykologi

Mentorforløb

Psykologisk Klinik tilbyder individuelle mentorforløb. Formålet med et sådant forløb er, at borgeren fastholdes i aktiviteter, arbejdsprøvning, ansættelse med løntilskud, fleksjob, ordinær beskæftigelse eller uddannelse.

Målgruppe

Mentorforløb henvender sig til sygemeldte borgere og borgere i risiko for langtidssygemelding grundet stress, udbrændthed eller andre forhold, som ødelægger trivslen, og som har behov for en individuel støtte, med henblik på at sikre fastholdelse i arbejde eller uddannelse.

Indhold

Forløbet tager udgangspunkt i den enkeltes situation og behov, og er baseret på individuelle samtaler, hvor der motiveres til den størst mulige grad af selvstændighed. Samtalerne har fokus på at motivere borgeren til at erkende udfordringer og løse konkrete problemstillinger. Derudover vil en betydelig del af arbejdet dreje sig om at undersøge, på hvilke måder borgeren kan støttes til at kompensere for sine vanskeligheder i relation til sine arbejdsfunktioner eller udfordringer i uddannelsesmæssig sammenhæng.

Udover individuelle mentorsamtaler vil forløbet ofte indeholde:

Dokumentation

Indsatsen munder ud i en kort, skriftlig forløbsbeskrivelse indeholdende psykologisk/neuropsykologisk vurdering.