PSYKOLOGISK KLINIK

ved Cand. Psych. Autoriseret Margrethe Thormann Rhiger

Specialist i klinisk psykologi

Kognitiv træning

Psykologisk Klinik tilbyder kognitiv træning til mennesker, som har fået vanskeligheder med erkendelse, tænkning og anvendelse af viden (f. eks. opmærksomhedsforstyrrelser) som følge af hjerneskade eller andre længerevarende neurologiske tilstande.

Alle forløb er individuelt tilrettelagt, og vil i forskelligt omfang inddrage brug af følgende 3 elementer:

  1. Afklaring af aktuelle funktion, motivation og træningsmuligheder og -behov.
  2. Internetbaseret kognitiv træning med mulighed for hjemmearbejde mellem træningssessioner.
  3. Træning af kompenserende strategier.
Er der i forbindelse med eventuel indlæggelse eller i rehabiliteringssammenhæng foretaget en neuropsykologisk screening eller undersøgelse af de kognitive funktioner, kan denne med fordel medbringes ved første konsultation, hvor den kan inddrages i tilrettelæggelsen af træningsprogrammet.

Neuropsykologiske indsatser

Psykologisk Klinik sammensætter gerne forløb, som kombinerer elementer fra mentorforløb med kognitiv træning, træning af kompenserende strategier og støtte i forhold til en ændret livssituation. Ring 50 62 07 20 og hør nærmere.