PSYKOLOGISK KLINIK

ved Cand. Psych. Autoriseret Margrethe Thormann Rhiger

Specialist i klinisk psykologi

Metode

Som psykolog kan jeg hjælpe dig til at forstå og håndtere vanskeligheder i hverdagen ved at undersøge og bearbejde det, som begrænser dig, og afklare ressourcer og nye måder at forstå og håndtere situationen på.

Et samtaleforløb starter med en indledende samtale med fokus på baggrunden for henvendelsen og på, hvilket samtaleforløb der kan aftales. Vi kan ikke vide alt på forhånd, men så er vi i gang. Forløb kan variere fra enkelte sessioner til længevarende samtaleforløb. Derfor taler vi ved første fremmøde også om dine ønsker til forløbets varighed.

Samtalen vil altid tage udgangspunkt i konkrete situationer fra hverdagen. Nogle samtaler foregår med henblik på at finde nye måder at møde livet eller forstå og acceptere dig selv på, som den du er, og det sted i livet du befinder dig. Samtaler kan også have fokus på håndtering af en afgrænset problemstilling.