PSYKOLOGISK KLINIK

ved Cand. Psych. Autoriseret Margrethe Thormann Rhiger

Specialist i klinisk psykologi

Kognitiv træning

Psykologisk Klinik tilbyder kognitiv træning til mennesker, som har fået vanskeligheder med erkendelse, tænkning og anvendelse af viden som følge af hjerneskade eller andre længerevarende neurologiske tilstande.

Forløbet er individuelt tilrettelagt, og vil typisk bestå af henholdsvis:

  1. Afklaring af aktuelle funktion, motivation og træningsmuligheder og -behov.

  2. Træning af kompenserende strategier.

Er der i forbindelse med indlæggelse eller i rehabiliteringssammenhæng foretaget en neuropsykologisk screening eller undersøgelse af de kognitive funktioner, kan denne med fordel medbringes ved første konsultation, hvor den kan inddrages i tilrettelæggelsen af træningsprogrammet.

Ring 50 62 07 20 og hør nærmere.